Asta Nida Poderienė, LS kandidatė Vilniuje, Justiniškių apygardoje Nr. 7

Gimė 1964 m. birželio 4 d. Kaune, teisininko šeimoje. Mokėsi Vilniaus 22 vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus inžinerijos licėjus). Baigusi Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dešimt metų dirbo lietuvių kalbos mokytoja Mykolo Biržiškos gimnazijoje, vėliau Šiuolaikinės mokyklos centre ir Vilniaus tarptautinėje mokykloje, žiemos ir vasaros sesijų metu mokė gabius vaikus Nacionalinėje moksleivių akademijoje.

Nuo 2008 m. dirba Švietimo ir mokslo ministerijoje, yra atsakinga už lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį Lietuvos ir užsienio lietuviškose mokyklose.

Dirbant Švietimo ir mokslo ministerijoje inicijuoti svarbiausi darbai, kurie įgyvendinti talkinant mokslininkams ir mokytojams:

  • Lietuvių kalbos ugdymo strategija, įtvirtinusi lietuvių kalbos ir literatūros (kultūros) ugdymą kaip nacionalinės tapatybės ir kultūros išlaikymo bei tęstinumo pamatą.
  • Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos (2011, 2016), kuriomis įtvirtintas nuoseklus, sisteminis lietuvių kalbos mokymas ir vertybinis ugdymas.
  • Pirmoji elektroninė Lietuvių kalbos, literatūros, kultūros, Lietuvos istorijos, apimančios XIII–XX a., mokymosi šaltinių bazė šaltiniai.info.
  • Užsienio lietuvių vaikams pirmą kartą specialiai sukurtos grožinės literatūros ir mokymosi knygos pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygius.
  • Pradėtos ir šešerius metus vyksta nacionalinės lietuvių kalbos ir literatūros bei lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.
  • Profesinei lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijai stiprinti įvestas nuotolinis mokymas, kuris vyksta šešerius metus, šiuo metu mokosi daugiau kaip 1700 Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų.

Yra Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narė, Spaudos, radijo ir spaudos rėmimo fondo tarybos narė, Vyriausybės sudarytos Valstybės atkūrimo 100-ečio programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės narė. Aktualiais švietimo, mokslo, kultūros, užsienio politikos, nacionalinio saugumo klausimais, susijusiais su lietuvių kalbos ugdymu ir pilietiniu švietimu, teikia siūlymus LR Seimo komitetams, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai, ministerijų darbo grupėms.

Ištekėjusi, sūnus Justinas dirba ir mokosi, duktė Ieva – pirmo kurso studentė.

Plačiau skaitykite:

Nesame nei maži, nei silpni

Atsakomybė apsispręsti

Ne ardyti – o telkti ir kurti

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *