Administratorius

Lietuvos sąrašas siūlo telkiančią, o ne skaidančią viešą veiklą

Šiandien visame pasaulyje vėl stiprėja priešpriešos. Jų rezultatas – rietenomis pavirtusios politinės diskusijos ir nesugebėjimas pasiekti susitarimo net ir dėl paprastų klausimų. Dirbtinai kuriamų priešpriešų atmosferoje ypatingai svarbus tampa intelektualų, kultūrininkų ir visų atsakingai į politiką žiūrinčių žmonių dalyvavimas joje. Tik tokiu atveju galime tikėtis išmintingos ir valstybės raidos viziją turinčios politikos. Būtent telkiančią, o ne skaidančią viešą veiklą siūlo …

Skaityti toliau »

Trumpasis Lietuvos Sąrašo programos variantas 

Skelbiame trumpąjį mūsų politinio judėjimo programos variantą. Visa programa skelbiama čia: http://lietuvossarasas.lt/programa/ Lietuvos Sąrašas: Tėvynę kuriame kartu Laisvų piliečių suburtas Lietuvos Sąrašas kviečia: atgaivinkime sąžiningą politiką, demokratinę – piliečių valdomą – valstybę. Pakeiskime Lietuvos politinę darbotvarkę, kad joje vyrautų svarbiausi tautos gyvenimo ir išlikimo klausimai. Atverkime Lietuvai aiškią ateities perspektyvą. Lietuvos Sąrašas siūlo visuomenei šias raidos gaires: I. Kartu kuriama Tėvynė. …

Skaityti toliau »

Darius Kuolys – Jūsų kandidatas vienmandatėje Senamiesčio-Žvėryno apygardoje

Remdamasis sukaupta kultūros ir švietimo ministro, Respublikos prezidento patarėjo, Vilniaus universiteto mokslininko patirtimi, sieksiu, kad mūsų Seimas pereitų nuo smulkių rietenų, dirbtinio susipriešinimo prie atsakingo svarbiausių tautos reikalų svarstymo. Būtina iš esmės pagerinti įstatymų leidybą: apsaugoti ją nuo chaotiškų ir savanaudiškų sprendimų, užtikrinti visuomenės ir ekspertų dalyvavimą teisėkūroje, visus priimamus įstatymus vertinti pagal ilgalaikę Lietuvos viziją. Taip pat svarbu pasirūpinti …

Skaityti toliau »

Danutė Jokubėnienė, Žvėryno bendruomenės pirmininkė: Nepražiopsokime šios galimybės

Niekada neagitavau už jokią partiją ir jokį kandidatą. Bet dabar Žvėrynui ir Senamiesčiui likimas pagaliau siunčia Darių Kuolį – išsilavinusį ir padorų žmogų. Nepražiopsokime šios galimybės – pasinaudokime proga išsirinkti savo apygardoje kandidatą, kuris ne tik atstovaus mums, bet ir girdės mūsų nuomonę, kaip girdėjo ją dirbdamas Vilniaus savivaldybės taryboje. Žinoma, Seime Darius Kuolys spręs valstybės klausimus. Bet ar mes …

Skaityti toliau »

Antanas Kulakauskas, istorikas, politologas, VDU profesorius: Politika jam – ne savitikslio valdžios siekimo ir buvimo joje instrumentas

Darių Kuolį priskirčiau prie žmonių, geriausiai pasiruošusių ir labiausiai tinkamų dirbti Tautos Atstovybėje. Tai žmogus, įgijęs didelę patirtį įvairiose visuomeninio ir politinio darbo pozicijose: Sąjūdžio jaunosios kartos intelektualinio kultūrinio darbo organizatorius, pirmasis ir jauniausias nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos kultūros ir švietimo ministras, Respublikos Prezidento patarėjas per pirmąją Valdo Adamkaus kadenciją, aktyvus praėjusios kadencijos Vilniaus savivaldybės tarybos narys, nedidelės, bet savitą ir, …

Skaityti toliau »

Gediminas Storpirštis, aktorius, pedagogas: Kai mūsų Seimas supras, kad švietimas, mokslas, kultūra yra Lietuvos šerdis, tada tapsime oria ir stipria valstybe

Dariaus Kuolio reikia Lietuvos Seime tam, kad mūsų politika pagaliau turėtų aiškius prioritetus, kad pajudėtų apleisti valstybės reikalai. Kodėl mokytojai, kultūros žmonės nesulaukia pažadėto finansavimo ir orių atlyginimų? Kodėl mokslininkų atlyginimai tik keliais šimtais eurų skiriasi nuo bedarbių draudimo išmokų? Kai mūsų Seimas supras, kad švietimas, mokslas, kultūra yra Lietuvos šerdis, tada tapsime oria ir stipria valstybe. Kito pasirinkimo mažos …

Skaityti toliau »

Gintautas Terleckas: Už asmens virsmą oriu piliečiu, už laisvą tautą, savą valstybę!

Už asmens virsmą oriu piliečiu, už laisvą tautą, savą valstybę! Užaugau rezistentų Antano ir Elenos Terleckų šeimoje, kur buvo puoselėjamas rūpinimasis artimu, kovojama už asmenybės, tautos laisvę. Šiomis vertybėmis,  istorijos mokytojo, verslininko, Vilniaus m. savivaldybės tarybos nario, kultūros darbuotojo patirtimi vadovaudamasis sieksiu, kad Lietuvos Respublikos Seimas taptų mūsų valstybės piliečių teisėtiems interesams atstovaujančia jėga. Lietuvos valstybė – visų čia gyvenančių, …

Skaityti toliau »

Darius Kuolys: keliu savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimą

Bičiulių paragintas keliu savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimą Vilniaus senamiestyje, kuriame su šeima jau tris dešimtmečius gyvenu, kurio reikalais seniai domiuosi, dėl kurio būklės išgyvenu. Kad vėliau nebūtų sakoma, jog trisdešimtaisiais Lietuvos Respublikos atkūrimo metais niekas nepasiūlė mūsų Respublikos atgaivinti, prie tikros viešosios politikos grįžti Prieš ketverius metus vykusiuose Seimo rinkimuose čia likau trečias, užleisdamas pirmą ir antrą vietas …

Skaityti toliau »

Liutauras Stoškus – LS kandidatas LR Seimo rinkimuose

Kadangi per daug nesiviešinau, tai mažai kas ir žino, kad nuo šių metų pradžios pirmą kartą tapau politinės partijos nariu. Įsijungiau į „Lietuvos sąrašo“ gretas. Penkeri bendro darbo metai įtikino bendro veikimo prasmingumu. Mačiau aiškų, nesuvaidintą (kaip, deja, dažnai būna) partijos siekį ir norą socialiai teisingos, maksimaliai išprususios, savo tautinę ir kultūrinę brandą stiprinančios, tėvynės meilę ir pilietiškumą puoselėjančios Lietuvos. …

Skaityti toliau »