Gegužės 28 d. dieną Lietuvos Sąrašas rinkosi į suvažiavimą

Šeštadienį, gegužės 28 dieną, Vilniuje Lietuvos sąrašo skyrių deleguoti atstovai rinkosi į partijos suvažiavimą. Aptartos partijos programinės nuostatos, regioninių LS skyrių atstovai pristatė nuveiktus darbus, aptarė regionų problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Suvažiavimo metu, po svarstymų, patvirtinta Trumpoji LS Programa, kuri, kaip ir ankstesniais metais,  yra atvira naujiems dalykiniams pasiūlymams ir pildymui.  Nutarta per artimiausią mėnesį parengti ir paskelbti išplėstinę jos versiją.

Pirmojoje suvažiavimo sesijoje buvo pristatyti darbo grupių jau parengti pasiūlymai.

Partijos pirmininkas Darius Kuolys aptarė valstybės valdymo gaires;
Kęstutis Mazurkevičius pateikė pasiūlymus medicinos ir sveikatos apsaugos srities problemoms spręsti;
Marius Matulevičius pristatė ūkio ir socialinės politikos problemas ir jų sprendimo būdus;
Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Kristina Paulikė, parengusi išsamias rekomendacijas neįgaliųjų problemų sprendimui, suvažiavime pristatė šeimos politikos gaires;
edukologė, profesorė Irena Zaleskienė aptarė LS švietimo politiką;
Kastytis Braziulis atskleidė, kokios permainos būtinos, norint sukurti teisingą valstybę.

Antroji suvažiavimo dalis buvo skirta Partijos veiklos regionuose aptarimui.

LS Kauno skyriaus pirmininkas Mindaugas Šimkūnas pristatė Kauno skyriaus situaciją,
Klaipėdą atstovaujanti Kristina Paulikė pasidalino savo ilgametės intensyvios visuomeninės veiklos patirtimi, pristatė veiklos būdus ir formas, konkrečius pastarųjų metų  pasiekimus Klaipėdoje.
Kupiškio skyriaus atstovė Vilija Morkūnaitė trumpai supažindino su Kupiškio krašto situacija bei visuomeninio komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu“, kurio 3 atstovai buvo išrinkti į Kupiškio m. tarybą, rinkimine taktika.

Po pranešėjų ir kitų suvažiavimo dalyvių pasisakymų, Suvažiavimas priėmė esminį sprendimą –   Lietuvos Sąrašas dalyvaus 2016 m. Seimo rinkimuose.

Buvo patvirtinti pirmieji kandidatai, atstovausiantys Lietuvos sąrašą Kaune ir  regionuose.

Suvažiavimo metu atnaujinta ir LS Taryba. Nutarta, kad ją sudarys 25 asmenys, Taryba papildyta Kauno, Kupiškio, Prienų ir Klaipėdos atstovais: Mindaugu Šimkūnu, Kęstučiu Mazurkevičium, Vilija Morkūnaite, Kristina Paulike ir Egidijum Visocku. LS Tarybos narė, partijos steigėja Irena Vasinauskaitė į savo vietą pasiūlė Šiaulių atstovą Juozą Leonardą Šurmaitį.

Į LS Tarybą taip pat buvo pasiūlyti ir jos nariais patvirtinti:  edukologė Irena Zaleskienė,  mokytojai lituanistai Dainora Eigminienė ir Kęstutis Subačius, politologas Kastytis Braziulis, verslininkas Vaidas Repečka.

Suvažiavime Partijos pirmininku bendru sutarimu buvo perrinktas Darius Kuolys.

Patvirtinta nežymiai papildyta partijos Įstatų redakcija.

Visi suvažiavimo dalyviai, atstovavę LS skyrius ir regionus, taip pat LS nariai, suvažiavime dalyvavę svečių teisėmis, pakviesti aktyviai jungtis į darbo grupes ir dalyvauti tolesniuose programos, taip pat rinkimų strategijos ir taktikos svarstymuose.

Pasiūlymus Programai kviečiame siųsti Mariui Matulevičiui: marius@nk.lt;
Kitais klausimais rašyti benduoju Lietuvos sąrašo e-adresu: lietuvossarasas@gmail.com
arba LS sekretoriui Giedriui Misevičiui: giedrius.misevicius@gmail.com

Austės Nakienės ir Mariaus Matulevičiaus nuotraukos. 2016 gegužės 28 d., Vilnius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *