Lietuvos Sąrašas: 2016 metų Vilniaus biudžetas nėra tvarus

Vilniaus Gedimino pilis
wikipedia.org nuotr.

Šiandien po dvi valandas užtrukusių diskusijų buvo priimtas Vilniaus miesto biudžetas. Numatomos išlaidos – 487,6 mln. eurų, o pajamos su valstybės dotacija sieks 442,2 mln. eurų. Sausio 1 dieną savivaldybės sąskaitoje dar buvo 19,8 mln. eurų likutis. Prognozuojamas biudžeto deficitas  – 24,6 mln. eurų.

Svarstymo metu nei opozicijos, nei valdančios pozicijos miesto politikai, išskyrus miesto merą, biudžeto nevadino „atsakingai parengtu“. Kol kas nėra pateiktas praeitų metų miesto balansas, neaiškus galutinis skolos dydis. Darius Kuolys pristatė Lietuvos Sąrašo frakcijos poziciją: „Biudžetas nėra tvarus, skolų strategija nėra parengta“. Vienas iš frakcijos reikalavimų – „suformuoti tinkamos kvalifikacijos Finansų departamentą, kuriuo pasitikėtų tiek politikai, tiek visuomenė“. Tai pat buvo pasiūlyta parengti realią ir veiksmingą taupymo programą, o biudžetą derinti su ilgalaikiais miesto prioritetais. Jis paskelbė faktą, kad švietimo srities biudžetas yra suformuotas dešimčiai su puse mėnesio. Vadinasi, paslėptas papildomas deficitas. Tiesa, Darius Kuolys paminėjo, kad galima biudžetą palaikyti avansu. Miesto meras Remigijus Šimašius iš esmės pritarė LS suformuluotiems biudžeto formavimo principams, sakydamas, jo jie yra racionalūs. Aušra Maldeikienė savo pasisakyme pridūrė, kad biudžetas  – ne sausas ekonominis, o politinis dokumentas. „Tai ne tik skaičiai, o tai, kas glūdi už šių skaičių“. Ji dar kartą pakartojo, kad detalus svarstymas sunkiai įmanomas, nes nėra tiksliai pateiktos miesto skolos ir neaiškus balansas. Aušros Maldeikienės manymu „balsavimas, kai nežinai už ką balsuoji, tai taip pat savotiška korupcijos forma“. Ji pažadėjo balsuoti prieš.

Beje, įdomu tai, kad naujame biudžeto projekte numatyta įmonėms sumokėti 75,7 mln. eurų skolų, ir planuojama, kad nauji įsiskolinimai ūkiniams subjektams sudarys 78,3 mln. eurų.

Ne vienam kalbėjusiam politikui nuostabą kėlė tai, kad kai kurie administracijos darbuotojai savivaldybės paskolas laiko pajamomis. Konservatorius Mykolas Majauskas ragino susirūpinti lengvabūdišku požiūriu į kai kuriuos rodiklius, tačiau patvirtino savo frakcijos paramą: „Mes su dideliu nepasitikėjimu finansų departamentu tikrai palaikysime biudžeto projektą“. Svarstymo metu buvo pateikta labai mažai konkrečių pasiūlymų, kokių išlaidų galima būtų atsisakyti, ir kur sutaupyti. Tiesa, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas V. Martinkonis iš tribūnos pavirtino, kad „nemažai įmonių nemoka nekilnojamojo turto mokesčio“. Bet jis paskelbti tokių įmonių sąrašo jis nesiūlė.

Į šį biudžeto svarstymą nebuvo įtraukti vilniečiai, nors politikai skaičiavo ir skirstė miesto gyventojų bei įmonių sumokėtus mokesčius. Po šio finansinio dokumento priėmimo kai kurie sporto klubai bei miesto švenčių organizatoriai ir toliau gaus riebias dotacijas, mokyklų ir vaikų darželių remontams bei renovacijoms finansavimas padidintas, bet jis dažniausiai atitenka vis tai pačiai statybų bendrovei, nenukentėjo ir miestui pavaldžios viešosios įstaigos, kurių administracijos naudojasi solidžiu atlyginimų ir priemokų fondu.

LIETUVOS SĄRAŠO FRAKCIJOS POZICIJA DĖL 2016 METŲ VILNIAUS BIUDŽETO

Išnagrinėjusi Vilniaus miesto tarybai pateiktą tvirtinti 2016 metų biudžeto projektą, Lietuvos Sąrašo frakcija teigia:

  1. 2016 metų biudžetas nėra tvarus. Ilgalaikė skolų suvaldymo strategija nėra parengta.
  2. Miesto biudžetas yra atsietas nuo savivaldybės metinio veiklos plano. Nėra numatytos prioritetinės Vilniaus miesto finansavimo programos. Nėra peržiūrėti programų tikslai ir uždaviniai. Nėra nustatyti prioritetai programų viduje. Todėl neįmanoma įvertinti, ar siūlomas biudžetas atitinka koalicijos darbų programą bei Tarybos nustatytus savivaldybės veiklos prioritetus.

Todėl siūlome:

  1. Atvirai pripažinti ir pasakyti vilniečiams tiesą, kad nepavyko suformuoti tvaraus biudžeto. Vilniaus miesto savivaldybė šiais metais nebus pajėgi laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, o 2015 metais jos įsiskolinimai įmonėms už vilniečiams teikiamas paslaugas padidėjo. Tai reiškia, kad vilniečiams teikiamos viešosios paslaugos neišvengiamai prastės arba brangs.
  2. Pasirengti ir pradėti įgyvendinti veiksmingą taupymo programą 2017-2018 metams, kuri padėtų sumažinti savivaldybės išlaidas bei įsipareigojimus.
  3. Pasirengti, paskelbti vilniečiams ir pradėti įgyvendinti ilgalaikę detalią skolų suvaldymo strategiją.
  4. Suformuoti reikiamos kvalifikacijos Finansų departamentą, kuriuo galėtų pasitikėti miesto politikai ir visuomenė.
  5. Iki šių metų vidurio pasirengti ir pasitvirtinti svarbiausių miesto sričių (ikimokyklinio ugdymo, švietimo, transporto ir kitų) vystymo strategines gaires. Neturint šių sričių vystymo aiškių strategijų, susilaikyti nuo didesnių infrastruktūrinių investicijų į jas ir jų viešųjų paslaugų perleidimo privatiems paslaugų tiekėjams.
  6. 2017 metų miesto biudžetą tvirtinti tik kartu su metiniu savivaldybės veiklos planu, kuriame turėtų būti apibrėžti esami finansiniai poreikiai ir jau esami finansinai įsipareigojimai bei įsiskolinimai. Tai leistų turėti aiškų vaizdą, kokiems konkretiems tikslams, svarbiems Vilniaus visuomenei, pasiekti yra skiriamos lėšos, bei nustatyti prioritetus tiek tarp programų, tiek programų viduje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *