Liutauras Stoškus – LS kandidatas LR Seimo rinkimuose


Nors savo viešojoje veikloje aplinkosaugos klausimais esu konsultavęs bent 6 politines partijas ir jų narius, nuosekliai ir artimiausiai dirbau su „Lietuvos sąrašu“. „Lietuvos sąrašas“ nereikalaudamas ištikimybės ir prisaikdinimų įtraukė mane į savo 2015 metų savivaldybių rinkimų sąrašą Vilniuje, ir tai man visiškai neplanuotai lėmė 4 metus darbo Vilniaus miesto taryboje.

Čia su kolegų parama nuo privatizavimo proceso inicijavimo teko ginti ir apsaugoti Vilniaus viešąjį transportą, visuomeniniams poreikiams išsaugojom unikalų medinį kultūros paveldo pastatą Polocko 52, kuriame dabar kuriamas medinės architektūros muziejus, užkirtom kelią aklinam šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios apstatymui pseudomoderniais stikliniais pastatais, kiek galėdami priešinomės nedarniai, stichiškai urbanistinei plėtrai.

Šiandien „Lietuvos sąrašas“ artėjantiems Seimo rinkimams planuoja kelti 3 savo narius. Partijos pirmininką, kultūros istoriką, buvusį Prezidento V. Admakaus patarėją bei kultūros ir švietimo ministrą Darių Kuolį, istoriką, praėjusios kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narį Gintautą Terlecką ir mane. Taip pat „Lietuvos sąrašas“, dėl principingos ir nuoseklios laikysenos siekiat skaidrinti Lietuvos teisėsaugą ir valyti politinę padangę nuo korupcijos, remia save išsikėlusį Seimo narį Vytautą Baką. Neatmestina, kad „Lietuvos sąrašas paremtų ir kitus kandidatus, jei jų moralinės vertybės ir nuostatos atitiktų „Lietuvos sąrašo“ siekius.

„Lietuvos sąrašo“ pasiūlymai Lietuvos darbotvarkei artimiausiu laiku bus paplatinti. O mano asmeninėje darbotvarkėje, be abejonės, visų pirma aplinkosaugos reikalai.

Juos išskirčiau keturis.

1. Aplinkosaugos politiką padaryti realiai integralia nacionalinės politikos dalimi.
2. Aplinkosaugą daryti pajėgią užtikrinti tinkamą Lietuvos gamtinės aplinkos apsaugą, kurią garantuoja Lietuvos Konstitucija.
3. Išsaugoti kitoms kartoms ne prastesnės kokybės gamtinę aplinką ir ne mažiau turtingą biologinę įvairovę. Pagrindinis dėmesys – biologinės įvairovės išsaugojimui, vandenų kokybei, oro kokybei miestuose.
Atsižvelgiant į tai, kad miškininkystė, urbanizacija ir žemės ūkis yra pagrindiniai biologinę įvairovę Lietuvoje įtakojantys veiksniai, išskiriami tokie prioritetai:
– Geresnei biologinės įvairovės apsaugai dirbamuose laukuose ir pievose;
– Dirvožemio apsaugai, siekiant išlaikyti nepažeistas dirvožemio funkcijas;
– Pasklidosios taršos mažinimui;
– Miškų plotų ir biomasės padidinimui;
– Natūralių ir pusiau natūralių pievų išsaugojimui;
– Urbanizacijos plėtros sureguliavimui. Kad ji vyktų ne žaliųjų teritorijų ir žmonių gyvenimo kokybės prastinimo sąskaita
4. Pilnai realizuoti visuomenės teisę: 1) gauti informaciją apie aplinkos apsaugą; 2) dalyvauti su aplinka susijusių sprendimų priėmime; ir 3) kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Visiems tiems tikslams yra parengti daugiau mažiau konkretūs priemonių paketai. Pavyzdžiui, dėl PAV proceso tobulinimo jau šiandien Seimo aplinkos komiteto nariams ir Aplinkos ministerijai iškeliaus tiek su nevyriausybininkais, tiek su verslo asociacijomis, tiek su advokatais, tiek su architektais ir PAV specialistais aptartas raštas. Ten tiek bėdų, kad nėra kada ir rinkimų laukti.

Trumpai balsu apie bendruosius pagrindinius aplinkosauginius siūlymus Lietuvos darbotvarkei yra čia:
https://ytcropper.com/cropped/Oi5f1a10270d890

O visa bendra „Lietuvos sarašo“ ir Vytauto Bako pasiūlymų Lietuvos darbotvarkei apžvalga čia
https://www.youtube.com/watch?v=OiA4N7Hws-o&fbclid=IwAR1T1r5bG75BfCK0PzwDJXnt9eAplNKW5—tvbMf9UfqgleODbNLqn38Gw

Beje, tai POLITINĖ REKLAMA, nors nesu užregistruotas VRK ir, fomaliai žiūrint, to skelbti neturėčiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *