LS kandidatė Kristina Paulikė: Siūlome stiprinti šeimos gerovės politiką

Stipri šeima – stiprios valstybės pagrindas. Deja, bet tas pagrindas per 26 metus tapo labai trapus ir nestabilus, todėl valdžios institucijoms kuo skubiau privalo imtis priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų padėtį, skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią aplinką.

Svarbu užtikrinti tėvų teisę ugdyti vaikus pagal šeimos vertybes švietimo, sveikatos apsaugos ir viešosios komunikacijos srityse. Privalome padėti visoms šeimoms, o ne tik atsidūrusioms rizikos grupėje. Situaciją gali keisti tik visas ekonominių, socialinių, vertybinių priemonių kompleksas.

Tyrimai rodo,  kad šeimos politikai Lietuvoje labai trūksta nuoseklumo, pastovumo, koordinuoto veikimo, kai bendradarbiauja visi sektoriai. Kai visų partijų sutarimu laikomasi tvirtų nuostatų dėl šeimos politikos, nuosekliai siekiama užsibrėžtų tikslų.

Būtina formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą, tėvystę, vaikus bei skatinti pagarbą negimusiai gyvybei. Taip pat pabrėžiame, kad kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo.

Siūlome šias priemones, padėsiančias užtikrinti efektyvią šeimos gerovės politiką.

Materialinio saugumo užtikrinimas

 1. Būtina skatinti lanksčių darbo formų taikymą vaikus auginančioms šeimoms. Šiam tikslui galima panaudoti ES paramą, skatinti į šeimos poreikius atsižvelgiantį verslą.
 2. Lietuvoje turi veikti nuolaidų kortelių sistema daugiavaikėms šeimoms. Pavyzdžiu galėtų būti Lenkija, Lietuvoje – Alytaus ir Varėnos savivaldybės.
 3. Būtina sukurti palankias sąlygas šeimos verslui plėtoti.
 4. Neapmokestinti pajamų, būtinų šeimai išgyventi – neapmokestinti pajamų vienam šeimos nariui iki 300 eurų. Ilgainiui neapmokestinamas minimumas turėtų augti.
 5. Vaikus šeimoje auginantiems tėvams turėtų būti suteikiamos papildomos socialinės garantijos, o vaikų auginimas turi būti prilygintas valstybės atlyginamam darbui.
 6. Kiekvienam vaikui iki 18 metų valstybė turėtų skirti nors po 50 eurų per mėnesį. Vėliau ši suma turi didėti.
 7. Nevyriausybinis sektorius, dirbantis su šeimomis/tėvais ir/ar juos atstovaujantis, turi gauti projektinį finansavimą.
 8. Teisę gauti nedarbingumo pažymėjimą slaugyti sergančiam vaikui suteikime ir seneliams.

Apsirūpinimas būstu ir palanki šeimai gyvenamoji aplinka

 1. Svarbu sudaryti sąlygas šeimoms įsigyti pirmąjį būstą lengvatinėmis sąlygomis.
 2. Šeimoms, patiriančioms finansinius sunkumus, siūlysime iš dalies kompensuoti būsto nuomos kainą.
 3. Miestuose, kuriuose trūksta vietų ikimokyklinėse įstaigose, siūlome plėsti modulinius darželius. Taip užtikrinsime visų vaikų lygias galimybes į ikimokyklinį ugdymą.
 4. Būtina plėtoti universalaus dizaino principus. UD – tai toks gaminių ir aplinkos kūrimas, kai jais be jokio specialaus pritaikymo gali naudotis visi: vaikai, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, nėščiosios, turintys negalią įvairių tautybių žmonės.

Kompleksinė pagalba šeimai

 1. Lietuvoje darnai dirbama ne su priežastimis, o jau su pasekmėmis, t.y. dėmesys sutelkiamas į šeimą tada, kai ji atsiduria rizikos grupėje, todėl teikti kompleksines paslaugasvisoms šeimoms, ypatingai patiriančioms krizę. Tai galėtų būti specialistų konsultacijos prieš skyrybas, prieš abortus, patyrus smurtą, netekus darbo, gimus kūdikiui, slaugantiems neįgalius šeimos narius ir kt.
 2. Klasių kuratoriais galėtų tapti ne mokytojai, bet atitinkamai paruošti specialistai (pvz. soc. pedagogai), kurie daugiau dėmesio skirtų ne tik vaikams, bet ir jų tėvams.
 3. Darželiuose ir mokyklose turi atsirasti specialistai (soc. pedagogas bei psichologas), dirbantys ne tik su vaiku, bet ir su šeima. Šių specialistų skyrimą turėtų reguliuoti savivaldybės – pagal poreikį ir/ar vaikų skaičių įstaigose.
 4. Neišvengiamai reikia teikti visą būtiną pagalbą šeimoms, kuriose yra asmenų su negalia.
 5. Būtina užtikrinti specialistams, dirbantiems su šeimomis, orias darbo sąlygas (atlyginimą, saugias darbo sąlygas).

Paslaugų kokybės užtikrinimas, tyrimai, stebėsena ir vertinimas

 1. Būtina užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, sistemingai atlikti tyrimus, stebėseną bei vertinimą. Be šių priemonių neįmanoma identifikuoti problemų ir numatyti, kaip jas spręsti.
 2. Sieksime, kad visose Lietuvos savivaldybėse būtų steigiamos Šeimos tarybos, padedančios savivaldybėms įgyvendinti savo funkcijas: rūpintis šeimomis, užtikrinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus. Paraginsime steigti Nacionalinę Šeimos tarybą.
 3. Raginsime, kad  savivaldybėse ir ministerijose būtų kaupiama, sisteminama, analizuojama ir skleidžiama informacija šeimos politikos klausimais.

Detali šeimos gerovės politikos programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *