Paremk LS dalyvavimą Seimo rinkimuose

Mieli bičiuliai ir Lietuvos Sąrašo rėmėjai,
nuoširdžai kviečiame paremti mūsų dalyvavimą Seimo rinkimuose.

Valdančios partijos vengia net viešai diskutuoti su Lietuvos Sąrašo kandidatais – Aušra Maldeikiene, Darium Kuoliu, Antanu Kulakausku, kitais inteligentijos bei regionų atstovais – Lietuvos radijos ir televizos rengiamose rinkiminėse laidose.

Todėl savo Programą, idėjas skleisime leisdami laikraščius. Esame numatę išleisti ir išplatinti vieną respublikinį ir keturis regioninius laikraščius.

150 000 egz. spaudinimo bei platinimo kaina sieks apie 12 000 eurų.

Mums galite padėti, pervesdami į rinkiminę sąskaitą 12 eurų paramą.
Deklaravusieji savo pajamas turi teisę paremti politines partijas ir didesne suma.

Lietuvos Sąrašas siūlo alternatyvą – kitokį socialinį-ekonominį modelį, realią paramą šeimoms, tikros savivaldos galimybes, racionalų pinigų naudojimą viešąjame sektoriuje.
Visą programą skaitykite čia.

Mūsų veikla nėra finansuojama iš valstybės biudžeto. Tad išsikeltų tikslų įgyvendinimas priklausys ir nuo Jūsų geros valios bei savanoriškos paramos.

Informacija apie paramos sąlygas:

Kiekvienas fizinis asmuo gali paaukoti iki 12 eurų. Aukos pervedamos tik banko pavedimu:
Politinė partija „Lietuvos Sąrašas“, kodas 302831861
Partijos rinkiminė sąskaita: LT78 7300 0101 4688 5364, AB Swedbankas Atliekant pavedimą:
– eilutėje MOKĖJIMO PASKIRTIS įrašomas žodis AUKA ir partijos, kuriai skiriama auka, pavadinimas;
– eilutėje MOKĖTOJO KODAS nurodomas aukojančio asmens kodas.

Fizinis asmuo, deklaravęs turtą ir pajamas už 2015 m., gali paaukoti didesnę sumą, kuri negali viršyti 10 VMDU , t. y. iki 7 570 eurų.

Vienas fizinis asmuo per rinkimų kampaniją gali paaukoti keliems savarankiškiems rinkimų kampanijos dalyviams.

Aukų suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų metinių asmens pajamų, deklaruotų už 2015 m.