Pranešimas spaudai: Lietuvos Sąrašas siekia savivaldybės veiklos skaidrumo

SavivaldybėSkaidrumas, savivaldybės veiklos aiškumas, piliečių dalyvavimas, – štai principai, kurie skatino dalyvauti rinkimuose ir kurie yra Lietuvos Sąrašo frakcijos darbo Vilniaus Taryboje ašis.

Lietuvos Sąrašo frakcijai pasiūlius, Vilniaus miesto savivaldybė tarp svarbiausių savo veiklos sričių numatė „viešųjų finansų išskaidrinimą“ bei „bendruomenių ir savivaldos stiprinimą išplečiant vilniečių galimybes dalyvauti Vilniaus valdyme“.

Per pirmuosius devynerius darbo savivaldybėje mėnesius pasiekėme, kad Vilniaus ligoninių ir poliklinikų stebėtojų tarybose atsirastų žmonių, tiesiogiai nesusijusių su administracija ir politikais. Mūsų siūlymu, čia pradėjo dirbti „Transparency International Lietuvos skyriaus“ ir kitų nevyriausybinių organizacijų žmonės, kurie aktyviai gina viešąjį interesą.

Frakcija inicijavo visuomeninių komisijų, kuriose aktyvūs vilniečiai turėtų galimybę prisidėti prie miestui svarbių klausimų sprendimo, atgaivinimą, jų vaidmens ir atsakomybės sustiprinimą. Nuo šiol šių komisijų veikla bus daug reikšmingesnė ir įjungta į bendrų sprendimų priėmimo procesą.

Kiti strateginiai frakcijos tikslai – savivaldybės finansų išviešinimas (skolos apimtys ir jų pokyčiai, atsiskaitymų su tiekėjais skaidrumas, skolos mažinimas); miesto strateginis planavimas, ypatingą dėmesį skiriant transporto planavimo klausimams; socialiniai sferai skiriamų lėšų adekvatus ir skaidrus bei veiksmingas panaudojimas; kokybiško švietimo visų vilniečių vaikams kūrimas .

Manome, kad Vilniaus problemos turi būti sprendžiamos ne viešųjų ryšių pagalba jas glaistant  ir raminant vilniečius. Priešingai, norint spręsti įsisenėjusias problemas būtinas kasdieninis dialogas su miestiečiais, išryškinant problemas, siūlant galimus sprendimo kelius ir nusistatant prioritetus kartu su miesto gyventojais.

Viešosios politikos skaidrumą stipriname ir tuo, kad viešai skelbiame savo susitikimus su visomis interesų grupėmis, taip informuodami gyventojus ir apie savo darbą, ir apie esamas aktualias temas.

Pastarųjų dienų frakcijos veiklos prioritetas – miesto biudžeto svarstymas. Iki šiol viešam aptarimui pateikiama medžiaga rodo, jog prieš rinkimus žadėtas ir koalicijos patvirtintas miesto skolų mažinimas dar neprasidėjo. Skolos mažinimo klausimai kol kas viešiau neaptariami, labiau akcentuojami antraeiliai ir išlaidų krypčių klausimai. Planuojamas 2016 metų miesto biudžeto deficitas sudaro 24,6 mln. eurų ir yra gan artimas prognozuojamam skolos sumažėjimui 26,9 mln. eurų. O tai reiškia, jog realiai skola mažėja itin kukliai, ypač prisiminus, kad miesto biudžeto pajamos auga labai žymiai.

Švietimo srityje frakcija nuosekliai siekia, kad būtų mažinamas atotrūkis tarp geriausių ir prasčiausių miesto mokyklų, kuris Vilniuje yra didžiausias visoje Lietuvoje, kad mokykloms būtų teikiama profesionali pagalba.

Miesto teritorijos planavimas ypatingai glaudžiai susijęs su jų gyvenimo kokybe, tad Lietuvos Sąrašo frakcija čia sprendžia du esminius uždavinius. Pirma, kad planavimas būtų paremtais miesto gyventojams suprantamomis darnaus vystymosi nuostatomis, ir, antra, kad teritorijų planavimo spendimai nepažeistų bendrųjų visuomenės interesų.

Prioritetu turi tapti ir aiški ilgalaikė transporto sistemos vystymo politika, kurios kryptys su specialistais ir visuomenininkais šiuo metu frakcijos iniciatyva yra rengiamos.

Frakcijos iniciatyva Koalicijos sutartyje atsirado nuostata dėl socialinės atskirties mažinimo. Šis klausimas glaudžiai susijęs su socialinio ir miesto būsto naudojimo tvarka, socialinio darbo kokybe.  Tuo Lietuvos Sąrašo frakcija rūpinasi kartu su koalicijos partneriais.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *