Rinkimų komiteto „Bendruomeniškas Vilnius“ programinės tezės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO

„BENDRUOMENIŠKAS VILNIUS“ PROGRAMINĖS TEZĖS

 Už tikrą savivaldą!

I. Vilniečiams sugrąžinama miesto savivalda

Vilniečiai dalyvaus miesto valdyme. Jų balsas taps girdimas. Seniūnijos taps stipriais vietos centrais. Bendruomenės, seniūnaičiai ir seniūnai kartu planuos veiklą. Kursime solidarią Vilniaus visuomenę: bus užtikrintas socialiai jautrių grupių – neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, jaunų šeimų, jaunimo,– atstovavimas valdant miestą. Miestiečiai spręs Vilniaus tvarkymo, socialinės rūpybos ir kitus jiems svarbius reikalus. „Bendruomeniško Vilniaus“ Tarybos nariai atsiskaitys už savo veiklą bendruomenėms.

II. Geros mokyklos – visiems Vilniaus vaikams ir jaunuoliams

Vilniaus švietimas bus grindžiamas pasitikėjimu mokytojais, mokiniais ir mokyklų bendruomenėmis, o ne biurokratine kontrole. Savarankiškos mokyklos ne konkuruos, bet bendradarbiaus ir padės viena kitai. Kokybiškam ugdymui ir mokytojų kvalifikacijai tobulinti bus pasitelktas kūrybinis sostinės potencialas: universitetai, muziejai, bibliotekos, mokslininkai ir menininkai. Vilniaus mokiniams bus pasiūlyti kūrybinį mąstymą lavinantys, akiračius plečiantys ugdymosi moduliai. Bus atnaujinamos mokyklų erdvės: jose bus jauku mokytis ir kurti. Problemų turinčios mokyklos laiku sulauks kryptingos pagalbos: sumažės ugdymo kokybės skirtumai įvairiose mokyklose. Artimiausiu metu bus pastatytos trūkstamos mokyklos ir vaikų darželiai.

III. Išmintingas miesto planavimas

Vilniaus kūrimas bus grindžiamas pagarba istorijai, žmonėms ir juos supančiai aplinkai. Bus puoselėjama ir stiprinama Vilniaus kaip Lietuvos sostinės, savito Europos miesto tapatybė. Urbanistinius karus pakeis bendradarbiavimas ir susitarimai. Pirmenybė teikiama viešųjų erdvių, želdynų, sporto, laisvalaikio vietų plėtrai ir priežiūrai. Planavimo sprendimai tausos aplinką ir gerins gyvenimo sąlygas, kurs jaukų Vilnių. Chaotiško Vilniaus tvarkymo problemas išspręsime nusistatę aiškius tikslus miesto ir kvartalų lygmenyse. Neliks transporto spūsčių diegiant alternatyvas kelionėms asmeniniais automobiliais.

IV. Jautri ir taikli socialinė politika

Nepasiturinčios šeimos, jų vaikai, neįgalieji, pagyvenę žmonės ir kitos atskirties grupės įtraukiamos į visavertį miesto gyvenimą: visiems sudaromos sąlygos lavintis, dirbti, dalyvauti kultūrinėje veikloje ir bendrauti. Kad nepasiturinčių šeimų vaikai nepatektų į skurdo ratą, remiamas jų ugdymas, kompensuojamos sporto, meno bei kitų būrelių išlaidos. Problemų turinčios šeimos ir globėjai sulauks deramos psichologinės ir pedagoginės paramos. Visiems vilniečiams bus prieinama savalaikė valstybinė sveikatos priežiūra.

V. Miesto pinigai ir turtas valdomi tariantis su vilniečiais

Vilniaus pinigai ir turtas tvarkomi skaidriai ir atsakingai. Visų pirma finansuojamos svarbiausios miesto sritys – švietimas, socialinė rūpyba, susisiekimas, miesto priežiūra. Toliau skaidrinama savivaldybės įmonių veikla į jų priežiūrą įtraukiant visuomenės atstovus. Informacija apie visą miesto turtą ir jo panaudojimą taps viešai prieinama. Biudžetas formuojamas dalyvaujant bendruomenėms.

VI. Skatinamas inovatyvus ir į darnius sprendimus orientuotas verslas

Bus pritraukiamas aukštąsias technologijas kuriantis ir jomis besiremiantis verslas, remiamas jo įsikūrimas. Skatinamas sukurtų inovatyvių sprendimų pritaikymas miesto valdymui, tvarkymui ir paslaugų teikimui.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *