Tapk nariu

Jeigu Jums nusibodo politikų korupcija, jei, artėjant rinkimams, vis sunkiau apsispręsti, kam verta patikėti didžią vertybę – mandatą spręsti Valstybės ir Tautos likimą, yra alternatyva – Lietuvos Sąrašas!

Lietuvos Sąrašas telkia aktyvius piliečius – mokslo, kultūros žmones, siekiančius atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką ir sąžiningą politiką.

Tai savita partija, veikianti kaip piliečių judėjimas. Lietuvos Sąrašo uždavinys – iš esmės atnaujinti Lietuvos politinę dienotvarkę, kad joje vyrautų svarbiausi tautos gyvenimo klausimai: teisingumo užtikrinimas, piliečių ir tautos kūrybinių galių ugdymas, jų ūkinio savarankiškumo stiprinimas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, visuomenės solidarumo ir nacionalinio saugumo tvirtinimas, emigracijos stabdymas.

2015 metų savivaldos rinkimuose Lietuvos Sąrašas pirmąkart kėlė savo sąrašus. Vilniaus miesto taryboje šiuo metu dirba keturių asmenų Lietuvos Sąrašo frakcija: Darius Kuolys, Aušra Maldeikienė, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus.

Lietuvos Sąrašas galėtų būti alternatyva 2016 metų rinkimuose į LR Seimą.

Kviečiame papildyti Lietuvos Sąrašo narių gretas. Užpildę prašymą ir anketą, nusiųskite jas šiuo elektroninio pašto adresu: lietuvossarasas@gmail.com, arba paskambinkite Joanai Noreikaitei mob.tel. 8615 30190.

Prašymas įstoti į Lietuvos Sąrašo partiją (Anketa .doc formatu).