Vilniaus taryba bendru sutarimu priėmė LS inicijuotą rezoliuciją dėl Lukiškių dominikonų vienuolyno ir Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios barokinio ansamblio apsaugos

Šiandien Vilniaus taryba bendru sutarimu priėmė mūsų inicijuotą rezoliuciją dėl Lukiškių dominikonų vienuolyno ir Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios barokinio ansamblio apsaugos.

Tarybos posėdžio išvakarėse į savivaldybę laišku kreipėsi „Lords LB“ fondų valdytojas p. Marius Žemaitis. Laiške pareikalavo: „Visas Rezoliucijos tekstas privalo būti peržiūrėtas“. Ir nurodė, kaip tai padaryti: pridėjo subraukytą rezoliucijos tekstą su paliktais vos keliais įžanginiais ir pabaigos sakiniais.

…………..

„REZOLIUCIJA „DĖL VILNIAUS LUKIŠKIŲ DOMINIKONŲ VIENUOLYNO, ŠV. PILYPO IR JOKŪBO BAŽNYČIOS ARCHITEKTŪRINIO ANSAMBLIO“

2018 m. balandžio 25 d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
pabrėždama išskirtinę barokinės architektūros reikšmę Vilniaus tapatybei,

siekdama
– išsaugoti Vilniaus, kaip pasaulyje unikalaus baroko miesto, savitumą ir grožį,
– apsaugoti Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblį su Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia (toliau – Lukiškių architektūrinis ansamblis),
– plėtoti Vilnių taip, kad kuo geriau būtų atskleistas jo senamiesčio savitumas,

atsižvelgdama į tai, kad
– Lukiškių architektūrinis ansamblis paskelbtas nacionalinės reikšmės kultūros paminklu, yra saugotina Vilniaus paveldo dalis,
– žemės sklype Vasario 16-ojoje g. 10 naujai formuojamas kompleksas turės didelę įtaką centrinės miesto dalies panoramoms ir Lukiškių architektūrinio ansamblio apžvelgiamumui,
– bendra UNESCO Pasaulio paveldo centro ir ICOMOS patariamoji misija, vykusi Vilniuje 2017 m. lapkričio 20-24 dienomis, akcentavo savo rekomendacijose konsultavimosi ir tarimosi su visuomene svarbą,

pripažindama, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinti sklypo Vasario 16-ojoje g. 10 detaliojo plano sprendiniai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A30-2580 patvirtinti sklypo Vasario 16-ojoje g. 10 detaliojo plano koreguoti sprendiniai nuvertina Lukiškių architektūrinį ansamblį ir kelia pavojų miestovaizdžiui,

teigia, kad žemės sklype Vasario 16-ojoje g. 10 naujai formuojamas kompleksas galėtų būti statomas tik:
– šį kompleksą architektūrinėmis ir urbanistinėmis priemonėmis vizualiai priderinus prie Lukiškių architektūrinio ansamblio ir išlaikius tarp jo ir ansamblio tinkamą atstumą,
– nepabloginus esamo Lukiškių architektūrinio ansamblio apžvelgiamumo, atlikus vizualinio poveikio senamiesčiui ir naujamiesčiui analizę iš svarbių viešųjų erdvių,
– gavus Regioninės architektų tarybos prie Architektų rūmų ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertų išvadas ir į jas tinkamai atsižvelgus,
– atlikus projekto svarstymo su visuomene procedūras: visuomenę tinkamai informavus, surengus viešą projektinių pasiūlymų pristatymą, atsakius į visuomenės keliamus klausimus taip siekiant konstruktyvaus dialogo ir sutarimo su suinteresuota bendruomene;

ir siūlo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją su siūlymais koreguoti teisės aktus taip, kad būtų praplėstas privalomai viešinamų objektų sąrašas ir papildytos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros taip užtikrinant tinkamą visuomenės informavimą apie numatomus miesto savitumui bei
visuomenės intereso užtikrinimui svarbių objektų pokyčius.

Rezoliucijos vykdymo kontrolę pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.“

 

Sauliaus Žiūros nuotrauka.

Vienas komentaras

  1. Rezoliucijos nuostatoms pritariu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *