Apie mus

Lietuvos Sąrašas – mokslo, kultūros, meno žmonių ir visuomenininkų 2012 metais sukurtas politinis sambūris, siekiantis atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką ir atsakingą, sąžiningą politiką. Tarp Lietuvos Sąrašo steigėjų – profesoriai Donatas Sauka, Antanas Kulakauskas ir Algis Mickūnas, disidentas Antanas Terleckas, menininkai Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Gediminas Storpirštis, mokslininkai Saulė Matulevičienė, Darius Kuolys, Gediminas Mikelaitis.

Tai savita partija, veikianti kaip piliečių judėjimas. Lietuvos Sąrašo uždavinys – iš esmės atnaujinti Lietuvos politinę dienotvarkę, kad joje vyrautų svarbiausi tautos gyvenimo klausimai: teisingumo užtikrinimas, piliečių ir tautos kūrybinių galių ugdymas, jų ūkinio savarankiškumo stiprinimas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, visuomenės solidarumo ir nacionalinio saugumo tvirtinimas.

2015-aisiais Lietuvos Sąrašas pirmąkart dalyvavo savivaldos rinkimuose. Vilniaus miesto taryboje 2015–2019 m. dirbo keturių asmenų Lietuvos Sąrašo frakcija: Darius Kuolys, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus, Gintautas Terleckas (pakeitęs Aušrą Maldeikienę).

Partija dalyvavo 2016 ir 2020 metų Seimo rinkimuose.

Veikla, tekstai

Tapkite nariu

Kviečiame papildyti Lietuvos Sąrašo narių gretas. Užpildę prašymą ir anketą, nusiųskite jas šiuo elektroninio pašto adresu: lietuvossarasas@gmail.com, arba paskambinkite Joanai Noreikaitei mob.tel. 8615 30190. Lietuvos Sąrašo nario anketa (Anketa .doc formatu). Prasymas_istoti_i_LS_ir_nario_anketa