Kodėl verta pasirašyti už Lietuvos Sąrašą?

LIETUVOS SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMA

Taigi šiandienos geopolitinių jėgų grumtynėse Lietuva gali ir turi:

- užsitikrinti valstybės saugumą ir padėti Europai tapti neįveikiama demokratijos tvirtove;
- išsaugoti Konstitucijoje įtvirtintą tautos savarankiškumą, tapatybę ir moralinį stuburą, ginti nacionalinius interesus ir derinti juos su Europos tautų interesais;
- siekti savo žmonėms gerovės, grindžiamos socialiniu teisingumu ir atsakomybe už aplinką;
- atkurti pagarbą žmogui kaip kertinį savo visuomenės vienybės, Europos ir pasaulio tautų solidarumo principą.

Todėl į Europos Parlamentą deleguoti tautos atstovai turėtų įgyvendinti Lietuvos politinę darbotvarkę, dirbami kaip vieninga Lietuvos komanda ir veikdami kartu su šalies visuomene, akademine bendruomene, verslu ir valstybės institucijomis.


Todėl sieksime,
kad Europa:

- užsitikrintų geopolitinę nepriklausomybę ir sutramdytų agresyvų Rusijos imperializmą;
- sumažintų priklausomybę nuo trečiųjų šalių, įveikdama atsilikimus strateginėse ekonomikos srityse;
- adekvačiai atsakytų į imigracijos iššūkius;
- susilaikytų nuo ES politinės centralizacijos ambicijų ir sykiu neleistų atskiroms šalims blokuoti visai Europai gyvybiškai svarbių sprendimų; sustiprintų Europos Parlamentą kaip tautas, jų intelektualinius pajėgumus telkiantį forumą;
- kurtų tik su socialiniu teisingumu ir aplinkosaugos reikalavimais suderintą ekonomiką, o darnų vystymąsi išsaugotų kaip pagrindinį Europos Sąjungos vidaus ir išorės politikos principą bei žmonijos išlikimo ir ilgalaikės gerovės sąlygą;

PASIRAŠYTI UŽ LIETUVOS SĄRAŠĄ EUROPOS PARLAMENTO RINIMUOSE GALITE PASPAUDĘ ČIA

PASKUTINĖS NAUJIENOS