Ar Lietuvai teks kariauti?

Blog post description.

4/22/20212 min read

Kastytis Braziulis

Dabar daugelį kankina klausimas – ar bus karas Lietuvoje? Atsakau – bus.

Mūsų politikų požiūris į mūsų kariuomenę ir gynybą keitėsi.

Pamenu laikus, kai garsus institutas, TSPMI, kurio stebėtojų taryboje sėdėjo Gazpromo žmonės, pradėjo skleisti naują mintį – realpolitik. Studentai rašė straipsnius šia tema, gynė disertacijas, diskutavo su dėstytojais, tarpusavyje, visuomenei aiškino šias neva tikrąsias tiesas. Šios politikos esmė – būtina atsižvelgti į realybę ir priimti ją tokią kokia ji yra, o tai reiškia, kad Rusija yra didelė ir įtakinga šalis, būtina su ja bendradarbiauti, ieškoti sąlyčio taškų, kai kur nusileisti, kai kur paspausti ir – šio dalyko jie nesakydavo – likti jos įtakos zonoje.

Pamenu laikus, kai buvo mažinamas kariuomenės finansavimas. Garsioji Dalia užvedė visus ant šio tako ir visi juo linksmai susiėmę už rankučių nužingsniavo. Kai kurie nusikalbėdavo iki tokio lygio, kad sakydavo, jog Lietuvai reikia tik karinio orkestro, kad kariuomenei nereikia švaistyti pinigų, kad Mus Apgins Didysis 5 Straipsnis.

Pamenu laikus, kai buvo didinamas kariuomenės finansavimas. Pinigų skyrė, tačiau gynybinės strategijos nesukūrė ir nežinojo kur šiuos pinigus leisti. Pripirko „auksinių šaukštelių, bliūdelių, peiliukų, šakučių ir kitokių niekučių“.

O kai pagaliau pamatėme skerdynes Ukrainoje, kai supratome, kad amžinos taikos Europoje nebus, kad yra agresorius, kuris nori žemių ir aukų, tai susirūpinome. Tas mūsų rūpestis, deja, ir pasiliko rūpesčių. Valdančiosios partijos lyderis, kuris valdo valstybę, po trijų metų valdymo kaip koks pašalinis žmogus baksnojo pirštu į 5 straipsnį ir sako, kad, žinai, gal jis nesuveiks, jei mus užpuls. Bijau, kad šiuo baksnojimu viskas ir pasibaigs.

Pavyzdžiui, Lenkija apkasus kasa šalia sienos su Rusija, tankų batalioną dislokuoja, gynybinę strategiją sukūrė, ginkluotę perką, su kitomis valstybėmis derina gynybinius klausimus ir apie tai žino ne tik Lenkijos karininkai, bet visuomenė ir net mes, lietuviai, žinome, nes tai ką jie daro dėl visuomenės saugumo yra vieša. Suomija taip pat imasi priemonių ir apkasus kasa, ir kariuomenę dislokuoja, ir į NATO įstojo, ir ginkluotę perka. Estija prie sienos su Rusija prieštankines piramides stato tam, kad nors trumpam sulaikytų rašistų tankus.

Noriu, kad mūsų politikai ne vėjus kalbėtų, žadėtų ir rodytų į 5 straipsnį, o imtųsi realių darbų mums apginti. Noriu matyti šiuos darbus. Noriu jaustis saugiu. Rinkimai artėja, programose matysime planus.

Viena yra aišku, kad Rusijos grėsmė neišnyko ir neišnyks. Istorija, kaip nebūtų gaila, turi įprotį kartotis.

Dabar daugelį kankina klausimas – ar… – Kastytis Braziulis | Facebook